ISO 45001:2018 Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen

Bureau Veritas on myöntänyt Exclusive Logistics Finland Oy:lle ISO 45001:2018 standardin sertifioinnin, jota sovelletaan kuljetuspalveluiden myyntiin, markkinointiin, kehitykseen ja tuotantoon. 

Odotettu kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems.
Standardi ISO 45001:2018 on tarkoitettu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen avuksi kaikenkokoisissa organisaatioissa.

Uudessa ISO 45001:2018 korostuvat seuraavat seikat:

·      johdon sitoutuminen

·      työntekijöiden osallistuminen

·      riskien ja mahdollisuuksien hallinta

·      työterveys- ja työturvallisuusasioiden sisällyttäminen organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaprosesseihin